Privacy Policy - Chính Sách Quyền Riêng Tư

(Được cập nhật ngày 15/08/2016)
VinaOK Media ("VinaOK" hoặc "chúng tôi" hoặc "thuộc về chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" hoặc các tên gọi tương đương) rất đề cao quyền riêng tư của bạn. Vui lòng đọc tài liệu sau để tìm hiểu thêm về Chính Sách Quyền Riêng Tư ("Chính sách") của chúng tôi. Chính sách này chỉ rõ các thức chúng tôi nhận, thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến trang web của chúng tôi tại VinaOK.com ("trang web"), phần mềm VinaOK ("Ứng dụng VinaOK"), và các sản phẩm và dịch vụ khác được cung ứng trên trang web VinaOK.com (tất cả những điều đã nêu ở trên gọi chung là "Dịch vụ").

Bằng việc truy cập Trang (Web) hoặc sử dụng Dịch vụ này, bạn đang chấp thuận các chính sách và tập quán thực thi được mô tả trong Chính sách này, vì Chính sách này có thể được sửa đổi theo thời gian. Mỗi lần bạn truy cập trang Web này hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý và tuyệt đối chấp thuận việc chúng tôi thu thập, sử dụng và công bố thông tin mà bạn đã cung cấp như được đề cập trong Chính sách này.

Để làm rõ về thuật ngữ chúng tôi đang sử dụng, khi chúng tôi sử dụng cụm từ "Thông tin Cá nhân" trong Chính sách này, chúng tôi ám chỉ thông tin về bạn mà có thể xác định danh tính cá nhân, như tên tuổi, địa chỉ, địa chỉ email, thông tin thanh toán, hoặc số điện thoại của bạn, cũng như các thông tin riêng tư khác liên quan đến thông tin cá nhân này. Khi chúng tôi sử dụng cụm từ "Thông tin Vô danh" trong Chính sách này, chúng tôi ám chỉ thông tin mà không giúp xác định danh tính cá nhân, hoặc có liên quan đến Thông tin Cá nhân của bạn như thông tin đã được thu thập, thông tin chung về nhân khẩu học và địa chỉ IP. Thông tin Vô danh không cần thiết phải cho phép nhận dạng các cá nhân.

NẾU BẠN LÀ MỘT NGƯỜI DÙNG ĐANG TRUY CẬP VÀO TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ TỪ KHU VỰC CHÂU ÂU, CHÂU Á, HOẶC BẤT CỨ KHU VỰC NÀO CÓ CÁC BỘ LUẬT HOẶC QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁC VỚI CÁC LUẬT CỦA HOA KỲ, VUI LÒNG TƯ VẤN RẰNG THÔNG QUA VIỆC BẠN TIẾP TỤC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ NÀY, MÀ HOẠT ĐỘNG NÀY CHỊU SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT PHÁP HOA KỲ, CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY, VÀ THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI CÙNG CỦA CHÚNG TÔI, BẠN CÓ THỂ TRUYỀN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH ĐẾN CÁC QUỐC GIA KHÁC (BAO GỒM CẢ HOA KỲ) NƠI LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CÓ THỂ ÍT NGHIÊM KHẮC HƠN VIỆC XỬ LÝ THÔNG TIN Ở QUỐC GIA CỦA BẠN VÀ BẠN SAU ĐÂY CHẤP THUẬN VIỆC TRUYỀN THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐÓ.

1. Thu thập và Sử dụng Thông tin

A/Ứng dụng VinaOK

Khi bạn cài đặt Ứng dụng VinaOK, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập (login) thông qua tài khoản FaceBook, và cho phép chúng tôi sử dụng chức năng định vị trên thiết bị di động của bạn (không bắt buộc).
Một bản sao tên và thông tin cơ bản của bạn và những bạn bè (đã tham gia Vinaok) sẽ được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi và sẽ chỉ được sử dụng để:
(a) Giúp bạn gửi và nhận thiệp nhạc/thư nhạc trên VinaOK.
(b) Giúp bạn kết nối với bạn bè và người thân trên FaceBook và trên VinaOK.
Bản sao thông tin của bạn (tên và những thông tin cơ bản) được lưu trữ như một cơ sở dữ liệu sống. Cơ sở dữ liệu này không có bản "sao lưu lịch sử". Nếu bạn xóa sổ địa chỉ khỏi các máy chủ của chúng tôi (xem thêm về điều này dưới đây), nó sẽ bị xóa ngay lập tức và vĩnh viễn.
Tài khoản FaceBook của bạn sẽ được sử dụng cho các mục đích xác thực như ID người dùng VinaOK của bạn.
VinaOK cũng duy trì một Bản ghi Chi tiết cho mỗi tin nhắn và thiệp nhạc/thư nhạc được gửi qua hệ thống. Chúng tôi duy trì thông tin này để hiểu rõ hơn về hành vi và các xu hướng mạng (số lượng tin nhắn và thiệp nhạc/thư nhạc người dùng thực hiện v.v...), phát hiện các vấn đề kỹ thuật (điều này giúp chúng tôi chú ý đến các vấn đề như kết nối mạng, sự thay đổi các mạng đặc biệt v.v...). Tất cả việc phân tích nhật ký được thực hiện ẩn danh, thu thập và theo cách thức không xác nhận danh tính cá nhân. Chúng tôi duy trì các Bản ghi Chi tiết trong khoảng thời gian dưới 30 tháng.

B/Tên và Hình ảnh

Nếu bạn cung cấp tên và/hoặc hình ảnh của bạn, những người dùng VinaOK khác có thể xem được miễn là: Những người dùng đó có tài khoản VinaOK của bạn, hoặc Tất cả các bạn đều ở trong cùng một Nhóm

C/Trạng thái Trực tuyến và Trạng thái Đã xem

Những người dùng khác sẽ xem được trạng thái kết nối của bạn (dù bạn có trực tuyến hay không - và nếu không, lần cuối bạn được kết nối với dịch vụ là khi nào) cũng như liệu bạn đã đọc các tin nhắn/thiệp nhạc/thư nhạc họ gửi cho bạn không.

D/Thông tin Địa Điểm

VinaOK cho phép bạn đính kèm thông tin địa điểm của bạn vào các tin nhắn bạn gửi cho những người dùng khác hoặc gửi một tin nhắn địa điểm cụ thể. Nếu bạn cho chia sẻ địa điểm của bạn với một người dùng cụ thể hoặc với nhóm người dùng, địa điểm của bạn sẽ được truy xuất từ thiết bị của bạn và được gửi qua VinaOK. VinaOK sẽ chỉ sử dụng địa điểm này cho mục đích cụ thể này và sẽ xóa nó từ các máy chủ của mình khi tin nhắn đã được gửi đi. Để tránh nghi ngờ, VinaOK sẽ không chia sẻ thông tin địa điểm của bạn và sẽ không sử dụng nó cho bất cứ mục đích nào khác ngoại trừ mục đích cụ thể mà bạn đã yêu cầu.

E/Các dịch vụ khác

Trong trường hợp chúng tôi xây dựng các bảng tin nhắn và diễn đàn sẵn có dành cho bạn (gọi chung là "Diễn đàn"), bạn sẽ chịu trách nhiệm cho thông tin và bất cứ nội dung nào khác bạn đăng tải trên và thông qua các Diễn đàn này và nên hiểu rõ rằng bạn tự nguyện công bố Thông tin Cá nhân (ví dụ như tê, địa chỉ email, số điện thoại) trên hoặc thông qua các Diễn đàn này, ví dụ như thông tin thường dễ truy cập, và có thể được những người dùng khác thu thập và sử dụng. Việc này có thể dẫn đến việc nhận được các tin nhắn tự nguyện từ các bên thứ ba, và những tin nhắn vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không thực hiện việc kiểm soát bất cứ người dùng nào hoặc các khách truy cập trang Web, và chúng tôi không chịu trách nhiệm, hoặc chúng tôi không có nghĩa vụ về bất cứ việc gì, đối với việc thu thập và sử dụng thông tin bạn công bố qua các Diễn đàn. Chính sách này không hàm chứa việc tiết lộ thông tin như vậy. Bạn được khuyến khích đưa ra quyết định khi cung cấp thông tin cá nhân về bản thân bạn trên và thông qua các Diến đàn. Vui lòng không đăng tải bất cứ Thông tin Cá nhân nào mà bạn muốn giữ bí mật lên trang Web này.

F/Các Cookie, GIF trong và Dữ liệu được tự động thu thập khác

Nếu bạn đã cho phép máy tính của bạn chấp nhận các cookie, chúng tôi có thể sử dụng các cookie trên trang Web. Các cookie là các đoạn thông tin mà một trang web chuyển đến ổ cứng của một cá nhân cho các mục đích lưu trữ bản ghi. Các cookie giúp việc lướt web dễ dàng hơn bằng cách lưu lại các ưu tiên và các phần trình duyệt trong khi bạn đang ở trên trang Web. Các cookie có thể được sử dụng để phân tích mức sử dụng trang Web, cải tiến nội dung, tùy chỉ nội dung và cách bố trí trang Web và cho các mục đích dịch vụ khách hàng khác. Cookie có thể cho phép chúng tôi liên kết việc sử dụng trang Web của bạn với thông tin khác về bạn, bao gồm cả Thông tin Cá nhân. Tất cả các mục đích này là nhằm cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang Web của chúng tôi. Hầu hết các trình duyệt Web đều có thể được cài đặt để thông tin cho bạn khi một cookie vưad được gửi đến bạn và cung cấp cho bạn cơ hội từ chối cookie đó. Hơn nữa, nếu bạn cài đặt trình phát Flash trên máy tính của mình, trình phát Flash của bạn có thể được cài đặt để từ chối hoặc xóa các cookie Flash. Tuy nhiên, việc từ chối một cookie, trong một vài trường hợp có thể cản trở bạn sử dụng, hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến sự hiển thị hoặc chức năng của, trang Web hoặc các khu vực hoặc các tính năng của trang Web.

Chúng tôi có thể sử dụng các "GIF trong" (còn gọi là "đánh dấu Web" hoặc "đánh dấu điểm ảnh") hoặc các công nghệ tương tự, trên trang Web và/hoặc trong các cách thức giao tiếp của chúng tôi với bạn nhằm cho phép chúng tôi đánh giá thông tin sử dụng trang Web về khách truy cập vào trang Web, các chiến dịch đích, nâng cấp thông tin người dùng, và biết liệu bạn có vừa truy cập trang Web hoặc nhận một tin nhắn không. Một GIF trong là một bức ảnh tronh, chỉ có một điểm ảnh (mặc dù nó có thể là một ảnh có thể nhìn thấy), được đặt trên một trang Web hoặc trong một email hoặc một kiểu tin nhắn khác, được truy xuất từ một trang web từ xa trên Internet cho phép xác thực việc xem và nhận một trang web hoặc tin nhắn của một cá nhân. Một tập tin GIF trong cho phép chúng tôi liên kết việc xem hoặc nhận một trang Web hoặc tin nhắn của bạn với thông tin khác về bạn, bao gồm cả Thông tin Cá nhân của bạn.

Các máy chủ của chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu về địa chỉ Internet của bạn khi bạn truy cập vào trang Web. Thông tin này, được biết đến như là Địa chỉ Giao thức Internet, hay Địa chỉ IP, là một số được được nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn tự động gán cho máy tính của bạn bất cứ khi nào bạn truy cập vào Internet. Khi bạn yêu cầu các trang khác từ trang Web của chúng tôi, các máy chủ của chúng tôi có thể đăng nhập vào Địa chỉ IP của bạn, nếu có thể, tên miền của bạn. Địa chỉ IP của bạn được sử dụng để xác nhận bạn và thu thập thông tin nhân khẩu học chung chung về các thành viên và người dùng của chúng tôi, nhưng không bao gồm thông tin có thể nhận dạng cá nhân. Máy chủ của chúng tôi cũng có thể ghi lại trang tham chiếu đã liên kết bạn với chúng tôi (ví dụ một trang web khác hoặc bộ máy tìm kiếm); các trang bạn truy cập trên trang Web này; trang web bạn truy cập sau Trang Web này, các quảng cáo bạn xem và/hoặc bấm vào; thông tin khác về loại trình duyệt Web, máy tính, nền tảng, phần mềm liên quan và cài đặt bạn đang sử dụng; bất cứ thuật ngữ tìm kiếm nào bạn đã nhập vào trang Web này hoặc trang tham khảo; và hoạt động sử dụng trang Web và dữ liệu được máy chủ của chúng tôi ghi lại nhật ký. Chúng tôi sử dụng thông tin này cho việc quản trị hệ thống nội bộ, và giúp chẩn đoán các lỗi xảy ra với các máy chủ của mình, và để quản trị Dịch vụ của chúng tôi. Những thông tin như vậy có thể được sử dụng để thu thập thông tin về nhân khẩu học, chẳng hạn như quốc gia xuất xứ và Nhà cung cấp Dịch vụ Internet.

Chúng tôi sẽ không liên kết bất cứ Thông tin Cá nhân nào, bao gồm địa chỉ email, với thông tin thu thập về người dùng của mình.

Bất cứ hoặc tất cả những hoạt động liên quan đến thông tin sử dụng trang Web nà có thể được các nhà cung cấp, đại diện cho chúng tôi, thực hiện, bao gồm, ví dụ như (các) nhà cung cấp phân tích và (các) đối tác quản lý email của chúng tôi.

G/Các trang Web của Bên Thứ Ba và Tập Quán Thực Thi Quyền Riêng Tư

Bạn có thể vào trang Web của chúng tôi và/hoặc tải xuống Ứng dụng VinaOK từ trang web khác. Hơn nữa, trang Web của chúng tôi có thể chứa các đường dẫn cho phép bạn rời khởi trang Web của chúng tôi và truy cập vào trang web khác. Các trang web được liên kết đến hoặc từ trang Web của chúng tôi không thuộc quyền kiểm soát của VinaOK và có thể những trang web này có chính sách quyền riêng tư khác biệt. Chính Sách của chúng tôi chỉ áp dụng cho Thông tin Cá nhân được yêu cầu trên trang Web này hoặc thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, và/hoặc mối quan hệ của bạn với VinaOK. Chúng tôi khuyên bạn nên cẩn thận khi bạn nhập bất cứ Thông tin Cá nhân nào trực tuyến. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với những trang web này.

H/Thu Thập Phân Tích

VinaOK sử dụng Google Analytics để hỗ trợ chúng tôi theo dõi và báo cáo một cách ẩn danh thông tin hành vi của người dùng/khách truy cập và thông tin nhật ký tiêu chuẩn của người dùng đối với trang Web và Ứng dụng VinaOK. Thông tin này (bao gồm nhưng không giới hạn đối với: Địa chỉ IP, lưu trữ dữ liệu, các dịch vụ bảo trì, quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích web và xử lý thông tin) giúp chúng tôi phân tích và đánh giá cách thức Ứng dụng VinaOK và trang Web được sử dụng như một phần trong các nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm cải thiện trang Web và các tính năng và dịch vụ của Ứng dụng VinaOK. Không có dữ liệu nhận dạng cá nhân nào được đề cập đến trong kiểu báo cáo này. Google Analytics có thể truy cập vào thông tin của bạn chỉ dành cho các mục đích thực hiện các nhiệm vụ và thay mặt cho VinaOK và chịu ràng buộc tương tự như những điều đã nêu trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Để tìm hiểu thêm thông tin về các điều khoản chi phối Google Analytics, vui lòng truy cập Điều khoản về Dịch vụ Google Analytics.

Chúng tôi sẽ không bao giờ (và sẽ không phép bên thứ ba) sử dụng công cụ phân tích thống kê để theo dõi hoặc thu thập bất cứ Thông tin Cá nhân nào của khách truy cập hoặc người dùng. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất cứ dữ liệu nào Google nắm giữ. Chúng tôi hoặc Google sẽ không liên kết, hoặc tìm kiếm để liên kết, một địa chỉ IP với danh tính của một người dùng thiết bị. Chúng tôi sẽ không liên kết bất cứ dữ liệu được thu thập từ trang web này với bất cứ Thông tin Có thể Xác định Danh tính Cá Nhân nào từ bất cứ nguồn nào, trừ khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin đó thông qua biểu mẫu tự điền trên trang web của chúng tôi. <

2. Chia sẻ và Công bố Thông tin

Chúng tôi không cho thuê, bán hoặc chia sẻ bất cứ thông tin nào về người dùng của chúng tôi với các bên thứ ba, ngoài trừ các trường hợp đặc biệt được nêu dưới đây. Chúng tôi có thể công bố Thông tin Cá nhân của bạn nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để:
(a) tuân thủ luật pháp, hoặc quy trình luật pháp áp dụng đối với chúng tôi;
(b) bảo vệ và bào chữa cho các quyền hoặc tài sản của chúng tôi (bao gồm việc thực thi các thỏa thuận của chúng tôi); hoặc
(c) việc làm trong các tình huống khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc của công chúng.

Để cung cấp cho bạn các sản phẩm VinaOK bạn vừa yêu cầu, thỉnh thoảng VinaOK có thể, nếu cần, chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn (không bao gồm sổ địa chỉ và thông tin liên quan) và dữ liệu lưu lượng với các nhà cung cấp và/hoặc đại lý dịch vụ đối tác đáng tin cậy, ví dụ: các tổ chức ngân hàng hoặc các nhà cung cấp các dịch vụ thanh toán và phân tích, hỗ trợ khách hàng, hoặc các dịch vụ máy chủ. VinaOK sẽ luôn yêu cầu những bên thứ ba này thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân và dữ liệu lưu lượng của bạn và để tuân thủ luật pháp. VinaOK sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin sổ địa chỉ của bạn với bất cứ bên thứ ba nào, ngoại trừ trường hợp được luật pháp yêu cầu (tham khảo dưới đây).

Phần sau đây là mô tả cách thức chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các đối tác bên thứ ba đáng tin cậy. Nếu chúng tôi bổ sung thêm các đối tác, chúng tôi sẽ cập nhật mô tả này ngay lập tức.
1. Chúng tôi có thể sử dụng các Dịch vụ Thông báo Đẩy để thông báo cho bạn về các sự kiện khác nhau liên quan đến ứng dụng. Nếu chúng tôi làm như vậy, số điện thoại và tên của người gọi hoặc gửi tin nhắn cho bạn sẽ được bao hàm trong thông báo. Tin nhắn này sẽ được gửi qua nhà cung cấp dịch vụ thông báo, để gửi đến thiết bị của bạn. 2. Chúng tôi sử dụng các bên thứ ba để xử lý việc thanh toán và/hoặc thông tin lập hóa đơn mà bạn đã gửi trên trang Web của chúng tôi hoặc thông qua Ứng dụng VinaOK nhằm hỗ trợ các giao dịch thanh toán. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và dữ liệu lưu lượng và để tuân thủ các bộ luật liên quan, nhưng chúng tôi không có trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho các giao dịch của bên thứ ba. Do đó, bạn nên xem xét các điều khoản và điều kiện của những bên thứ ba đó trước khi cung cấp thông tin thanh toán hoặc lập hóa đơn của bạn.
Dù đã đề cập ở trên, các máy chủ của VinaOK được sử dụng để lưu trữ Thông tin Cá nhân của bạn đều thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty Dịch vụ Web Amazon, thuộc công ty Amazon.com.

Chúng tôi có thể công bố thông tin về bạn nếu chúng tôi cho rằng đó là vì an ninh quốc gia, thực thi luật pháp. hoặc các vấn đề quan trọng khác mà việc công bố thông tin là cần thiết.

Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin về các trải nghiệm của bạn, các thông tin này sẽ được dùng để đánh giá và cải thiện chất lượng. Bạn không bao giờ có nghĩa vụ phải cung cấp các thông tin đó. Bất cứ và tất cả thông tin mà được gửi đi tự nguyện trong các diễn đàn phản hồi trên trang Web hoặc bất cứ khảo sát nào mà bạn chấp nhận tham gia sẽ được sử dụng cho các mục đích đánh giá phản hồi này và cải tiến phần mềm, sản phẩm và các trang web của VinaOK.

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để gửi tin nhắn cho bạn về các lỗi và vấn đề về dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng email, phần mềm VinaOK hoặc SMS để thông báo cho bạn về bất cứ khiếu nại nào liên quan đến việc bạn sử dụng phần mền, trang web và/hoặc của sản phẩm của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn các khiếu nại về việc vi phạm các quyền của bên thứ ba.

Chúng tôi có thể gửi cho bạn các cảnh báo thông qua phần mềm VinaOK để thông báo cho bạn khi ai đó đã cố gắng liên lạc với bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng phần mềm VinaOK để giúp bạn cập nhật tin tức về phần mềm và các sản phẩm của chúng tôi mà bạn đã mua và/hoặc thông báo cho bạn về các sản phẩm VinaOK khác và thông tin liên quan.

3. Quyền riêng tư của Trẻ em

Các trang web và phần mềm khách hàng của VinaOK không dành cho hoặc không được thiết kế để thu thút bất kỳ ai dưới 13 tuổi và chúng tôi không có định hoặc chủ định thu thập Thông tin Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi trên các trang web của mình (hoặc lớn hơn trong một vài phán quyết) Chúng tôi khuyến khích cha mẹ tham gia vào các hoạt động trực tuyến của con em mình để đảm bảo rằng không có các thông tin được thu thập từ trẻ em mà không được phép của cha mẹ.

4. Bảo mật

Chúng tôi thực hiện biện pháp phòng ngừa phù hợp để bảo vệ Thông tin Cá nhân khỏi việc sử dụng trái phép, mất hoặc truy cập trái phép. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo rằng Thông tin Cá nhân sẽ không là đối tượng của việc truy cập trái phép, chúng tôi có các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục bảo vệ để bảo vệ Thông tin Cá nhân. Thông tin Cá nhân được ưu trên các máy chủ của chúng tôi và được bảo vệ bởi các mạng bảo mật mà quyền truy cập chỉ được cấp cho vài nhân viên và cán bộ có thẩm quyền. Tuy nhiên không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là bảo mật 100%.

5. Chuyển đổi Kinh doanh

Trong trường hợp chúng tôi tiến hành việc chuyển đổi kinh doanh, ví dụ như sáp nhập, hoặc bị công ty khác mua lại, hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sải của mình, Thông tin Cá nhân sẽ có thể là một phần tài sản bị chuyển nhượng. Là một phần của giao dịch đó, một công ty mới sẽ được yêu cầu cam kết về mức độ bảo vệ tương đương đối với Thông tin Cá nhân của bạn như đã đề cập đến trong Chính sách Quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi không thể đạt được một cam kết như vậy, chúng tôi sẽ không thực hiện việc chuyển đổi kinh doanh này. Chúng tôi sẽ đăng tải một thông báo trên trang Web này về bất cứ sự thay đổi chủ sở hữu hoặc kiểm soát Thông tin Cá nhân chúng tôi có thể ưu tiên trước việc chuyển đổi như vậy.

6. Những thay đổi về Chính sách

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này. Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách này, hoặc bất cứ chính sách hoặc tập quán của mình, bất cứ lúc nào kèm hoặc kèm thông báo. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn theo cách khác biệt hoàn toàn với việc sử dụng được mô tả trong Chính sách này mà không cho bạn cơ hội lựa chọn các cách thức sử dụng khác biệt. Chúng tôi sẽ đăng tải Chính sách sửa đổi trên trang Web, để những người dùng luôn có thể nắm được việc chúng tôi thu thập những thông tin gì, cách thức sử dụng thông tin và trong những trường hợp nào những thông tin đó có thể được công bố. Bạn đồng ý xem xét Chính sách này định kỳ nên bạn sẽ nắm được bất cứ sự sửa đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang Web ám chỉ sự đồng ý của bạn với bất cứ sự thay đổi nào và biểu hiện sự đồng ý của bạn đối với các điều khoản của Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, bạn không nên sử dụng trang Web, Ứng dụng VinaOK, hoặc bất cứ Dịch vụ nào khác.

7. Thay Đổi hoặc Xóa Thông Tin

Nếu bạn đã cung cấp địa chỉ email của mình cho chúng tôi và muốn cập nhật nó, bạn có thể thực hiện điều đó bằng cách gửi email đến support@vinaok.com. Nếu bạn không muốn nhận được email thông tin từ chúng tôi, ví dụ như các khuyến mãi, các bản cập nhật hoặc thư bản tin, bạn có thể lựa chọn việc nhận các thông tin như vậy bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn có trong mỗi thư bản tin hoặc thư liên lạc. Ngoài ra, bạn có thể xóa địa chỉ email của mình bất cứ lúc nào bằng cách gửi email với tiêu đề HỦY ĐĂNG KÝ đến unsubscribe@vinaok.com. Do các lý do về mặt kỹ thuật, chúng tôi không biết khi nào và bạn có xóa ứng dụng không. Do đó, nếu chúng tôi nhận thấy không có hoạt động nào từ thiết bị của bạn trong vòng 90 ngày, chúng tôi sẽ giả định rằng bạn đã xóa ứng dụng và chúng tôi sẽ xóa sổ địa chỉ khỏi các máy chủ của mình. Tuy nhiên, vì chúng tôi không chắc chắn rằng bạn đã xóa ứng dụng (bạn có thể chỉ đang đi nghỉ v.v...), chúng tôi sẽ không bỏ kích hoạt tài khoản VinaOK của bạn (là số điện thoại và ID thiết bị của bạn). Chúng tôi không muốn ép buộc bạn đăng ký lần nữa trong trường hợp không sử dụng Nếu bạn muốn xóa sạch tài khoản của mình, bạn có thể vào tab "Thêm nữa" trên Ứng dụng VinaOK, và chọn tùy chọn "Bỏ kích hoạt Tài khoản". Vui lòng lưu ý rằng việc này sẽ xóa dữ liệu khỏi VinaOK, và sẽ bỏ kích hoạt VinaOK trên thiết bị của bạn. Nếu bạn có thêm bất cứ quan ngại và/hoặc yêu cầu nào, bạn có thể liên hệ với VinaOK qua support@vinaok.com.

8. Thông tin Liên hệ

Vui lòng trực tiếp gửi các câu hỏi liên quan đến Chính sách này qua email tại địa chỉ privacy@vinaok.com